Solidna Księgowość

Idź do spisu treści

Menu główne

BIURO RACHUNKOWE
GRAŻYNA MODRANKA


Biuro rachunkowe prowadzone przez Grażynę Modranka powstało w styczniu 2009 r. Główny zakres usług świadczonych przez biuro to:

1. Usługi Księgowe:

- prowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość)
- prowadzenie podatkowych książek przychodów i rozchodów (PKPiR)
- prowadzenie ewidencji ryczałtowych
- prowadzenie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczania podatku VAT
- sporządzanie i przekazywanie do Urzędów Skarbowych deklaracji podatkowych - CIT, PIT, VAT
- sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, cash-flow i innych)
- sporządzanie sprawozdań z transakcji obrotu wewnątrzunijnego
- sporządzanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego
- bieżące doradztwo w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
- reprezentowanie Klientów przed Urzędem Skarbowym

2. Obsługa Kadrowo-Płacowa

- sporządzanie list płac pracowników z umów o pracę i umów cywilnoprawnych
- sporządzanie rocznych informacji o dochodach
- prowadzenie dokumentacji i rozliczeń z ZUS
- przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników
- prowadzenie akt osobowych, rejestracja zwolnień lekarskich, urlopów, godzin nadliczbowych
- kierowanie pracowników na obowiązkowe badania lekarskie oraz wymagane prawem szkolenia BHP
- sporządzanie dokumentacji wymaganej przez prawo pracy (regulaminy, instrukcje i inne)
- reprezentowanie Klientów przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

3. Wnioski o zwrot VAT-u za materiały budowlane

- budujesz lub remontujesz dom, zadzwoń, oferujemy pomoc w odzyskaniu różnicy w podatku VAT

Oferta biura skierowana jest do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak i do spółek: jawnych, cywilnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Świadczymy usługi dla firm handlowych, usługowych i produkcyjnych z różnych branż. Na życzenie klienta odbieramy dokumenty w siedzibie firmy i wyprowadzamy zaległości.


Posiadam licencję Ministerstwa Finansów nr 16363/2006 na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=1&dzial=75&id=83716) oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Dotychczas nie zaistniała konieczność skorzystania ze środków z polisy.

Nasze solidne biuro rachunkowe gwarantuje wykonanie usług na najwyższym poziomie, niskie ceny, terminowość, profesjonalizm, dyskrecję i doświadczenie, a co najważniejsze indywidualne podejście do każdego klienta.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego